Кандидатурата по системата „Живи човешки съкровища – България” на Народно читалище Йордан Йовков – 1870 г.”, гр. Добрич - „Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще” бе одобрена и вписана със Заповед на Министъра на културата от 24.06.2014 год. в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

     Общият брой на кандидатурите от страната бе 70, разпределени в разделите: „Традиционни обреди и празници”, „Традиционни занаяти” и „Традиционно пеене и свирене”. Номинирани са 5 кандидатури, между които и тази на НЧ „Йордан Йовков”. За принос в развитието и популяризирането на традиционната култура на официална церемония в Министерството на културата читалището бе отличено със специална грамота, почетен знак – печат Цар Симеон и парична награда.

     Съставът „Добруджанска тройка” е създаден през 1967 г. и близо половин век радва с музиката си не само добруджанци, а и страната, и Европа. Съставът се състои от трима музиканти: Стефан Георгиев Митев – хармоника, Атанас Стоянов Митев – гайда, Живко Георгиев Стоянов – гъдулка. Емил Николов Халачев е ново попълнение в състава.

     Съставът познава в детайли традиционната добруджанска музика и я изпълнява блестящо. Съхраняването и предаването на знанието и умението са гарант за съществуването и запазването на идентичността на общността. Включването на състав „Добруджанска тройка” в листата на живите човешки съкровища ще даде възможност следващите поколения да могат също да се докоснат до това нематериално културно наследство, а то чрез своите нови приемници ще продължи да съществува и в бъдеще.

IMG 9373

 P1250317 n

P1250318 n

P1250340 n

P1250350 n

P1250358 n

P1250363 n