На 14.05.2019 год. II А клас от ОУ „Христо Смирненски” гостува за последен път в Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" по проект „Заедно учим, творим и играем” за учебната 2018/2019 година. Посещението на второкласниците бе и по повод Национална библиотечна седмица 2019.
Г-жа Димитричка Иванова - Библиотекар в сектор "Обслужване на деца до 14 години" на Читалищната библиотека, изнесе пред учениците презентация на тема "Професиите". Децата се запознаха с основните отговорности на различни професии - лекар, учител, полицай и др, а също така участваха активно и с правилни отговори на поставените им въпроси и гатанки.

collage32