Изложба на библиотечни документи по повод 9 май, Ден на Европа и Ден на победата - Сектор Заемане за дома на Библиотеката - 7-17 май 2019 год.

collage29