Две изложби на библиотечни документи ще посрещат посетителите на Заемна за възрастни на Библиотеката при Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ в периода от 18 април до 18 май 2019 год.

По повод Световния ден на Земята са представени томове, свързани с екология, сеизмична дейност, природните ресурси, замърсяване и опазване на водите и др.

В изложбата по повод Световния ден на книгата и авторското право са експонирани илюстрации на уникални книги от Средновековието – Песенник под формата на сърце, Кодекс Ротундус, Книга автомат, Поясна книга, Книга „dozado“, Книга на крак(Kids ABC) и др., биографии и издания на световни автори – Морис Дрююн, Халдоур Лакснес, Сервантес, Шекспир, Владимир Набоков, колекция Агата Кристи в 7 тома и др. Интерес представляват и издания – разнообразни по форма и оформление.

bsn155