Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич изказва своите благодарности на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" за дарените 240 тома нови книги:
darenie5