От 9 юли 2020 г. до края на месеца всички посетители на сектор "Заемане за дома" на Библиотеката при Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич, могат да видят изложбата на библиотечни документи, озаглавена "170 години от рождението на Иван Вазов".

                          bsn216

Снимка за спомен от посещението на Литературен музей "Йордан Йовков" на децата от Летен център "Млади възрожденци" при Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич - 07.07.2020 г.
                       Letendetskicentar3
На 30.06.2020 г. спазихме още една добра традиция - децата от Летния ни детски център "Млади възрожденци" и това лято посетиха сградата на Пожарната в гр. Добрич. Те имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и с оборудването на противопожарните автомобили. Малчуганите научиха и как се действа в случай на пожар и други бедствия, а безспорно най-голямата атракция за тях бе качването им в противопожарния автомобил и пръскането с пожарникарския маркуч.
          Letendetskicentar2